SZUKAJ:
szukaj

aktualności

W dniu dzisiejszym odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi i budowa chodnika na drodze gminnej nr 111457R w miejscowości Boratyn od km 0+000 do km 0+995. Wykonawcą zadania jest STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Umowna wartość zadania wynosi 2 723 125,71 zł brutto, a termin realizacji do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 
data dodania: 2024-02-23

WÓJT GMINY CHŁOPICE ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach planu naprawczego w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”
 
Wójt Gminy Chłopice w związku ze zwrotem laptopów w ilości 2 (dwóch) sztuk ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach planu naprawczego w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do złożenia wniosku.

Laptopa otrzyma osoba, która jako pierwsza złoży komplet dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń)

Cel projektu – wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Chłopice, w sekretariacie Urzędu w terminie do dnia: 07 marca 2024 r. do godziny 15:00

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
  1. dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
 
Informacje dodatkowe:
  • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy darowizny, po przyjęciu do wiadomości Wewnętrznej procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  - „Granty PPGR”,
  • dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzającym dany fakt zatrudnienia w PPGR.
 
DOKUMENTY (dostępne w załącznikach ->)

 
data dodania: 2024-02-22

Gmina Chłopice
otrzymała 344.000,00 złotych dotacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt wdrażany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest w 82% finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz w 18% z Budżetu Państwa. Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Umożliwi realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.
W ramach projektu wykonamy audyt i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeszkolimy pracowników Urzędu oraz podległych jednostek z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zakupimy szereg usług, sprzętu i oprogramowania z licencjami do skutecznej obrony przez zagrożeniami z sieci, tak by możliwie jak najlepiej zabezpieczyć wszystkie dane przechowywane w Urzędzie Gminy Chłopice.

Całkowita wartość projektu: 415.990,00 zł
data dodania: 2024-02-22
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Chłopice, że 26 lutego 2024 r.
o godzinie 10°° w Szkole Podstawowej w Chłopicach
odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Chłopice.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z LI sesji zwyczajnej.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
6. 
Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chłopicach za 2023 r. 
7. Podjęcie uchwał:
a) LII/…../2024 
w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Chłopice na 2024 r. (Projekt nr 1)
b) LII/…../2024 w spr. wyrażenia zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności części budynku (Projekt nr 2),
c) LII/…../2024 w spr. zmiany uchwały własnej nr (Projekt nr 3),
d) LII/…../2024 
w spr. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Chłopice na 2024 r., przyjętego uchwałą L/356/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. (Projekt nr 4),

8. Dyskusja, sprawy gospodarcze, wnioski i zapytania.


 
Przewodniczący Rady Gminy Chłopice     
/-/ Franciszek Kiszka                  


      
data dodania: 2024-02-21


Regulamin dostępny w załączniku ->
data dodania: 2024-02-20

🥳🎉👏W niedzielę 11 lutego w hali sportowej w Chłopicach odbyło się „Karnawałowe Zakończenie Ferii #Tańczymy Dla Kacpra”. Wydarzenie było efektem wspólnej pracy i zaangażowania Wójta Gminy Chłopice Pana Andrzeja Homy, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłopicach Pana Janusza Fudali, Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu całej Gminy, OSP Chłopice, firmy BartFun, Ninja Kids Academy oraz dzięki anonimowym sponsorom i darczyńcom.
💃🕺Występy artystyczne dodatkowo zaznaczyły charakter imprezy charytatywnej przygotowane przez Szkołę Tańca „Takt” Marzeny Przytockiej oraz „Akademii Tańca Step By Step” Hubert Ciurko.
❤️❤️Dziękujemy za okazane wsparcie i życzliwość wobec Kacpra i jego najbliższych.

 
data dodania: 2024-02-15
data dodania: 2024-02-09

W dniu dzisiejszym odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego "Bajkowy Dworek" w Boratynie.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDREMAL" J. Kobyłko, T. Kobyłko z siedzibą w Morawsku.

Umowna wartość zadania wynosi 1 162 865,51 zł brutto, a termin realizacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0 - 3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ oraz ze środków budżetu państwa.
data dodania: 2024-02-08

aktualności

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]