SZUKAJ:
szukaj

Dodano 2020-10-23 12:16:27 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2020-10-23 12:14:16 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2020-10-22 13:31:44 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Obrazek W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 informujemy, iż od dnia 22.10.2020 r. do odwołania wstrzymuje się wszystkie przyjęcia pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Podstawa: Pismo z PCZK  w Jarosławiu z dnia 22.10.2020 r.
więcej
Dodano 2020-10-19 12:10:13 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Obrazek
Szanowni Państwo!
W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów
od dnia 20.10.2020 r. do odwołania Urząd Gminy Chłopice
będzie zamknięty dla interesantów

Kasa urzędu nieczynna
Od dnia 20.10.2020 r. aż do odwołania nieczynna będzie kasa w Urzędzie Gminy Chłopice.

Płatności prosimy realizować drogą elektroniczną na nw. numery rachunków bankowych:
1)    należności z tytułu podatków - 91 9091 0009 2001 0000 0172 0002
2)    opłaty za odpady komunalne - 68 9091 0009 2001 0000 0172 0028
3)    opłaty za wodę i ścieki - 52 9091 0009 2001 0000 1371 0001
4)    pozostałe należności - 91 9091 0009 2001 0000 0172 0002
 
Załatwianie spraw w urzędzie
Wszystkie sprawy będą załatwiane elektronicznie (pocztą e-mail lub za pomocą platformy e-PUAP), listownie przez operatora pocztowego lub skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Chłopice.
Wszelkie informacje można uzyskać za pomocą:
1)    tel. (16) 624-00-00
2)    faks (16) 622-24-60
3)    e-mail:
gmina@chlopice.pl lub urząd@chlopice.regiony.pl

Urząd Gminy Chłopice funkcjonuje w pełnym zakresie. Pracownicy urzędu pracują w godzinach pracy urzędu. Załatwiane są wszystkie sprawy jakie wpływają, ograniczony zostaje jedynie kontakt z osobami z zewnątrz. Wynika to z troski o zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu w czasie obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Homa
więcej
Dodano 2020-10-16 13:16:30 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2020-10-16 13:14:14 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2020-10-15 13:59:43 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Obrazek
Deklaracja dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Chłopice

Urząd Gminy Chłopice znajduje się w miejscowości Chłopice pod adresem 37-561 Chłopice 149A i zajmuje trzy kondygnacje (parter, I piętro i II piętro).

 
1.    Budynek siedziby Urzędu Gminy Chłopice położony jest w centrum miejscowości Chłopice, na skrzyżowaniu dróg gminnych. Obiekt jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
2.    Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy, bezpośrednio przy chodniku.
3.    Do środka prowadzą duże, jednoskrzydłowe drzwi, otwierane ręcznie.
4.    Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się kasa, czynna w godzinach pracy urzędu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dotyczące możliwości załatwienia sprawy.
5.    Przy budynku urzędu przygotowano i oznakowano miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
6.    W korytarzach i holach budynku urzędu umieszczono tablice informacyjne dotyczące rozkładu pomieszczeń.
7.    Wewnątrz budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
więcej
Dodano 2020-10-15 09:58:01 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Obrazek
Deklaracja dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Chłopice

Wstęp Deklaracji
Urząd Gminy w Chłopicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.chlopice.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej:
1)    część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
2)    nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
3)    niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów PDF,
4)    niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
5)    brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6)    mogą występować nieuzupełnione treści w niektórych zakładkach.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kawecki: e-mail:
grzegorz.kawecki@chlopice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (16) 624-00-00 w. 27. Tymi samymi  drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: 
www.rpo.gov.pl )
więcej

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]